WIJZIGINGEN IN DE EUROPESE DOUANEWETGEVING 2021

INZICHT IN HET GROTE BELANG VAN NALEVING EN KWALITEIT VAN ELEKTRONISCHE GEGEVENS.

De btw-regels in de Europese Unie (EU*) zijn gewijzigd. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2021:

Eerder waren in de EU ingevoerde commerciële goederen tot een waarde van € 22,00 vrijgesteld van btw.

Vanaf 1 juli is voor alle commerciële goederen die worden ingevoerd in de EU btw verschuldigd. Bovendien is een formele douaneaangifte vereist.
* Landen in de Europese Unie (EU): Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden.

BENT U KLAAR VOOR DE WIJZIGINGEN IN DE EUROPESE DOUANEWETGEVING 2021?

Met de wijzigingen in de Europese regelgeving per 2021 (d.w.z. Brexit, ICS2 en het verdwijnen van de de-minimisregel van de btw), gaan de Europese douaneautoriteiten verder met de handhaving van de wettelijke vereisten met betrekking tot het verstrekken van volledige, nauwkeurige en juiste douanegegevens.

Om mogelijke vertragingen, boetes of zelfs straffen voor in- en uitklaringen door douaneautoriteiten te voorkomen, is het van essentieel belang dat u de komende wijzigingen in de regelgeving volledig begrijpt en dat uw bedrijf bij verzending met DHL Express volledige, nauwkeurige en juiste elektronische douanegegevens verstrekt.

Als uw internationale specialisten kunt u erop rekenen dat wij nauw met u blijven samenwerken om uw zakelijke slagvaardigheid te ondersteunen en te zorgen voor een soepele overgang naar de EU-regelgeving van 2021.

BERICHT VAN DE CEO VAN DHL EXPRESS

Wereldwijd gaan regelgevende instanties over op een volledig op gegevens gebaseerde omgeving om efficiënte, risicogebaseerde in- en uitklaringsprocessen mogelijk te maken.

Volledige, nauwkeurige en juiste douanegegevens zijn ESSENTIEEL voor onze snelle en conforme in- en uitklaringsprocessen, waarbij vertragingen en boetes voor onze klanten en DHL worden voorkomen.

Wij moedigen al onze klanten aan om de mogelijkheid te benutten om systemen aan te sluiten en nauwkeurige en juiste gegevens elektronisch te leveren voor een snelle en volledig conforme in- en uitklaringservaring!

Het is onze gezamenlijke prioriteit om dit te realiseren en we rekenen op uw steun.

John Pearson, CEO DHL Express

WIJZIGINGEN IN DE DOUANEWETGEVING 2021

ONDERSTEUNING VOOR UW BEDRIJF