ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W EUROPIE W 2021 ROKU

DOWIEDZ SIĘ, JAK DUŻE ZNACZENIE MA ZGODNOŚĆ I JAKOŚĆ DANYCH ELEKTRONICZNYCH.

Przepisy dotyczące podatku VAT w Unii Europejskiej (UE*) zostały zmienione, a zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r.:

Przywożone do UE towary handlowe o wartości do 22 EUR były wcześniej zwolnione z podatku VAT.

Od 1 lipca wszystkie przywożone do UE towary handlowe będą podlegały VAT i będą wymagały formalnego zgłoszenia celnego.
* Kraje Unii Europejskiej (UE): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

JESTEŚ ODBIORCĄ PRZESYŁEK W UNII EUROPEJSKIEJ?

Dowiedz się więcej

JESTEŚ NADAWCĄ PRZESYŁEK DO UNII EUROPEJSKIEJ?

Dowiedz się więcej

CZY TWOJA FIRMA JEST GOTOWA NA ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2021 ROKU?

W związku z nadchodzącymi zmianami w regulacjach europejskich w 2021 r. (tj. BREXIT, ICS2 i zniesienie zasady de minimis w kontekście podatku VAT), europejskie organy celne w większym stopniu egzekwują wymogi regulacyjne związane z dostarczaniem pełnych i dokładnych danych celnych.

Aby uniknąć potencjalnych opóźnień w odprawie celnej, dodatkowych opłat czy kar nakładanych przez organy celne, należy w pełni zrozumieć nadchodzące zmiany regulacyjne. Co najważniejsze, musisz zapewnić kompletne i dokładne dane celne podczas wysyłki za pośrednictwem DHL Express.

Ponieważ jesteśmy międzynarodowym specjalistą w swojej dziedzinie, klienci mogą liczyć na to, że będziemy z nimi ściśle współpracować w celu zwiększenia ich gotowości biznesowej i zapewnienia płynnego przejścia przez zmiany regulacyjne UE w 2021 r.

WIADOMOŚĆ OD CEO DHL EXPRESS

Organy regulacyjne na całym świecie stopniowo przechodzą na środowisko w pełni bazujące na danych, które umożliwi skuteczne procesy rozliczania oparte na ryzyku.

Kompletne i rzetelne dane celne są KLUCZOWYM CZYNNIKIEM UMOŻLIWIAJĄCYM szybkie i zgodne z przepisami procedury odprawy celnej, co pozwala uniknąć opóźnień, dodatkowych opłat czy kar dla naszych klientów i samej firmy DHL.

Zachęcamy wszystkich klientów do korzystania z możliwości łączenia systemów i dostarczania rzetelnych danych drogą elektroniczną z myślą o szybkim rozliczaniu w pełnej zgodności z przepisami.

Naszym wspólnym priorytetem jest osiągnięcie powyższego celu, dlatego liczymy na Twoje wsparcie.

John Pearson, CEO DHL Express

ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2021 R.

WSKAZÓWKI DLA TWOJEJ FIRMY